دومین مرحله از دوره توانمند سازی سرگروههای صالحین حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) شهرکرد روز جمعه 11 اسفند 1396 از ساعت 8 صبح با حضور سرگروههای منتخب پایگاهها برگزار گردید. در این مرحله مباحث جذب،تثبیت و رشد توسط استاد هارونی، بحث تدبر در قرآن توسط استاد حسین پور و بحث مخاطب شناسی توسط حجت الاسلام و المسلمین ناصری ارائه گردید.

0db1a2a2-5e1b-4d3a-879f-48a0b5688678 4c42209b-7184-4f71-a784-b7fe72392a41 850daaec-c24c-4093-ae10-ff946770a7f7 f7fc27c0-a704-42db-803e-85ff65bca002