دیدار استادیار وسرمربی ومسول تعلیم وتربیت حوزه بسیج خواهران حضرت آسیه (س)کوهرنگ از معتکفین ایام روح بخش اعتکاف صالحین
تعلیم وتربیت حوزه بسیج خواهران حضرت آسیه (س)کوهرنگ

image_2018_04_05-11_50_44_928_xDG image_2018_04_05-11_50_45_696_5lz image_2018_04_05-11_50_45_978_nrs