با حضور مسئول تعلیم وتربیت استان و کارکنان ستاد و مستولین تعلیم و تربیت نواحی جلسه توجیحی برنامه های سال جدید در مجتمع لاله برگزار گردید.

در این جلسه هر یک از اعضا در مورد برنامه های ابلاغی نظرات خود را بیان کردند.

image_2018_04_16-18_07_40_069_BfQ image_2018_04_16-18_07_40_476_ioz image_2018_04_16-18_07_40_961_p08