رحلت بنیان گزار انقلاب اسلامی  را تسلیت می گوییم

4bmxc101022059r9w2_800C450