حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین
جشنواره مسابقات ورزشی (داژبال،دال پلان،هفت سنگ،طناب زنی،طناب کشی ودومیدانی)
جنب منزل شهید مرتضی امانی برگزارگردید،
این برنامه باهمکاری اداره تربیت بدنی شهرستان انجام گرفت،،
در پایان به نفرات برتر مسابقات جوایزی اهداشد.
مسابقات داژبال:خواهران سحرنجفی،سمانه مهدیپور،زهرانجفی،فریده نجفی
مسابقه دال پلان:خواهر زهراامانی
مسابقه هفت سنگ:خواهران مریم مهدی پور ومهدیه نجفی
مسابقه طناب زنی؛خواهران فرزانه نجفی
پایگاه خواهران حضرت رقیه (س)روستای دهنو
حوزه بسیج خواهران حضرت آسیه س
ناحیه مقاومت بسیج سپاه کوهرنگ
(تقدیروتشکر ویژه از داوران مسابقات خواهران نجفی ومربی پرتلاش گروه صالحین پایگاه خواهرحبیبی وتقدیر وتشکر از خواهرنجفی سرمربی ومدیرتعلیم وتربیت حوزه که این برنامه را فراهم کرده اند.

 

image_2018_06_12-03_51_31_332_NM9