برگزاری هیأت خانگی ویژه حلقه های صالحین پایگاه شهید صدوقی روستای چمعالی باحضور متربیان بسیجی در منازل در جهت انس و الفت و محبت دربین اهالی روستا و بسیجیان عزیز