جلسه حلقه صالحین شهیدشریفی پایگاه علی بن ابی طالب روستای گرمدره بخش زاینده رود شهرستان سامان