بازدیدوسرکشی ازپایگاه مقاومت بسیج خواهران حضرت مریم(سلام الله علیها)شهرستان
(مورخ۹۸/۹/۱۰)باحضور👇
فرماندهی محترم بسیج سپاه ناحیه،جناب سرهنگ عظیمی،
مسئول محترم معاونت تعلیم وتربیت بسیج سپاه ناحیه حاج اقا اسماعیلی
چندنفرازمسئولین وپرسنل محترم بسیج سپاه ناحیه شهرستان(برادران:منوچهری،زمانی)
سرمربی حوزه مقاومت بسیج خواهران: سرکارخانم بنائیان
مسئول دارالقران سپاه ناحیه :نقنه ای
مربی محترم،سرگروه هاواعضای شورای پایگاه،میزبان این برنامه بودند.