سالروز حماسه 9 دی ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ، گرامی باد