جشنواره برترین های شجره طیبه صالحین با تشکیل ستاد و کمیته داوران این جشنواره،از 2 مهرماه آغاز گردیده است.

شما عزیزان می توانید ضمن مراجعه به قسمت ((جشنواره صالحین)) در سایت و دریافت دستورالعمل از نحوه برگزاری این جشنواره آگاه شوید.

همچنین گروه های تربیتی برای شرکت در جشنواره می توانند فرم های خود اظهاری که در سایت آماده شده است را تکمیل کرده و ارسال نمایند.

253333