با حضور سردار فرماندهی محترم سپاه استان و مسئولین تعلیم و تربیت  ستاد ونواحی طرح جوانه های صالحین استان به صورت رسمی افتتاح گردید.

این طرح از اول تیرماه در پایگاه های بسیج منتخب استان شروع و تا 15 شهریور ماه ادامه دارد.

SAM_0297 SAM_0304 SAM_0308 SAM_0311