دربرنامه نهضت روشنگری بارویکردسبک زندگی قرانی واسلامی ،با حضورسرکارخانم عباسی ،سرمربی حلقات صالحین ازمدیران وفعالین برترقرانی تجلیل وهدیه ای به رسم تبرک اهدا گردید
مکان :سالن فرهنگی سپاه ناحیه
زمان:۹۷/۹/۱۴
حوزه مقاومت بسیج خواهران بروجن (واحددارالقران)