حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام حسین.ع. گندمان در روستای امام قیس .. جلسه با اعضای شورای پایگاه. حضور در نماز جماعت مسجد امام حسین.ع. و تشکر از اهالی بابت کمک های خود به سیل زدگان و حمایت و ابراز محبت به سپاه پاسداران. حضور در مسجد صاحب الزمان .عج. و سرکشی از گروههای ترببتی بسیج در قالب طرح شبهای مسجد.