علاقمندان با مراجعه به دارالقرآن های نواحی و یا ازطریق فضای مجازی ثبت نام نمایند.
(هزینه ثبت نام ۵۰هزارتومان)
«۰۹۰۳۳۷۱۲۲۱۵»
شماره فضای مجازی جهت ثبت نام در دوره تربیت مربی قرآن:
مشخصات فردی.سن.میزان تحصیلات.میزان توانمندی (دوره های مختلف قرآنی)؛شماره همراه وشهرستان … هزینه ثبت نام در روز آزمون دریافت خواهد شد.محل آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.