آخرين اخبار
» ناحیه کیار
  79cd5067-6221-4480-bd4a-ac8ad35b2e81 (1)
 • سرکشی از حلقه شهید الیاس یوسفی پایگاه الزهراء(س)خراجی
 • از حلقه شهید الیاس یوسفی پایگاه الزهراء(س)خراجی درتاریخ 96/5/29 راس ساعت 16 با حضور سرمربی ومسئول تعلیم وتربیت حوزه خواهران کیارسرکشی شد.دراین سرکشی خواهر عباسی سرگروه حلقه از عملکرد حلقه گزارشی را ارائه داد.
  1499688604991oYiV0U97QwymD8NqAG5tepKWhusBr4S3
 • برگزاری حلقه سرمربیان ناحیه کیار
 •   برگزاری حلقه سرمربیان ناحیه کیار
  02083774-fc6f-45c7-9313-3c8d7886697f
 • جزءخوانی قران کریم پایگاه الزهراء(س) گهرو
 • جزءخوانی قران کریم پایگاه الزهراء(س) گهرو به مناسبت ماه مبارک رمضان همه روزه در محل مسجد جامع ساعت 10الی 11 با حضور خواهرفریبا محمدی سرگروه حلقه شهیدملک حسین محمودی برگزار میگردد.
  be717a7a-8ac7-4169-b71a-4ae7c7d1f264
 • افتتاح طرح جوانه های صالحین پایگاه الزهرا خراجی
 • افتتاح طرح جوانه های صالحین پایگاه الزهرا خراجی در تاریخ 1396/4/1 روز پنج شنبه راس ساعت 9 الی 11 در محل حسینیه اعظم روستا،با حضور متربیان طرح جوانه های صالحین و سخنرانی حاج آقا ابراهیمی سر مربی و روحانی این روستا برگزار گردید.
  e40eac32-829b-4fac-82fa-9192d8d94e31
 • افتتاح طرح جوانه های صالحین پایگاه الزهراء(س) دزک
 • افتتاح طرح جوانه های صالحین پایگاه الزهراء(س) دزک در تاریخ 1396/4/1 روز پنج شنبه راس ساعت 10:30 الی 12 در محل دارالقرآن روستا،با حضور سرهنگ پاسدارحسن بهرامی مسئول ناحیه کیار ،متربیان طرح جوانه های صالحین و سخنرانی حاج قاضی زاده و حاج آقا صابری مسئول تعلیم و تربیت ناحیه کیار برگزار گردید.